Εκδηλώσεις

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης και 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  και  1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάσταση (ΕΕΦΙΑπ), συνεπής στη διοργάνωση επιστημονικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώσε, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και την Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης και το 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού με Διεθνή Συμμετοχή στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 21 – 23 Οκτωβρίου 2011.

Το συνέδριο ήταν υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας, του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αθηνών, της European Society of Physical & Rehabilitation Medicine και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευόμενων Ιατρών.

Το Συνέδριο ήταν μονοθεματικό και αφορούσε τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ). Η επιλογή του θέματος και του τόπου διεξαγωγής δεν έγινε τυχαία από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ), αφού σύμπιπτε με την έναρξη λειτουργίας ενός ειδικού Κέντρου Αποκατάστασης για άτομα με ΚΝΜ εντός των πλαισίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

DSCN0170

DSCN0172

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Δρ. Γεώργιος Τζάνος, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση ατόμων με ΚΝΜ πρέπει να είναι διεπιστημονική και μάλιστα σε ορισμένους τομείς να εκτείνεται πέραν του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, αφού η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών και επαγγελματικών αναγκών των ατόμων αυτών. Μια σειρά Τεχνολογικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον να στηρίξει τεχνολογικά και ερευνητικά το ανωτέρω κέντρο.

Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου δόθηκε η δυνατότητα να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του Φυσιάτρου στη λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου, να συζητηθούν οι σύγχρονες εξελίξεις (κλινικές και ερευνητικές) στην αντιμετώπιση ατόμων με ΚΝΜ και να ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου πάνω σε διεθνή πρότυπα.

Παρευρέθησαν σημαντικοί ξένοι επιστήμονες, όπως ο καθ. W.S. El Masri από την Αγγλία και ο R. Thieτje από την Γερμανία και αναπτύχθηκαν θέματα τόσο από Καθηγητές του Παν. Πατρών όσο και από Φυσιάτρους μέλη της ΕΕΦΙΑπ με ιδιαίτερη ενασχόληση στο αντικείμενο του Συνεδρίου καθώς και άλλουε έγκριτους επιστήμονες.

Η Τελετή Έναρξης του συνεδρίου έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18:30, στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέστησαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Τελετής δόθηκαν οι παρακάτω ομιλίες:

1. Βλαστικά κύτταρα: από το εργαστήριο στον ασθενή: η τρέχουσα κατάσταση

Θ. Μανδαμαδιώτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ριο-Πάτρα

2. Από τη βλάβη στην επανένταξη – βιωματικές εμπειρίες

Α. Κακολύρη, Ειδικευόμενη Ιατρός στη Βιοπαθολογία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

3. Spinal Injuries Management a Super Speciality of Rehabilitation Medicine

W. S. El Masri, Consultant Surgeon in Spinal Injuries, President International Spinal Cord Society 2008-2010.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Red Line