Τμήματα έρευνας

  1. Τμήμα ερευνητικό (Α) σε συνεργασία με έδρα Νευροφυσιολογίας
  2. Τμήμα ερευνητικό (Β) σε συνεργασία με ΤΕΙ Φυσικοθεραπεία
  3. Κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο κατακλίσεων
  4. Κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο επανεκπαίδευσης άνω άκρων
  5. Ιατρείο Πρόληψης Σαρκοπενίας – Ευπάθειας-Πτώσεων (Πρόληψη Σ.Ε.Π)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ