Εξοπλισμός εξειδικευμένων ιατρείων

Ειδικά κρεβάτια με δυνατότητα ηλεκτρονικών συστημάτων ολίσθησης και ανάκλησης και αυξομοίωσης ύψους Θεραπευτικές κλίνες και σύστημα άρσης βάρους με ειδικό γερανό οροφής στο τμήμα κινησιοθεραπείας
Δίζυγο βάδισης και ειδικός ηλεκτρονικός κυλιόμενος τάπητας βάδισης (treadmill) στο τμήμα κινησιοθεραπείας Μηχανισμός μεταφοράς ασθενούς στην θεραπευτική πισίνα

 
Σύγχρονο σύστημα ουροδυναμικών μελετών Συσκευές κρουστικών κυμάτων και θεραπευτικού ηλεκτρικού ερεθισμού
Σύγχρονο σύστημα (3 καναλιών) νευροφυσιολογικών μελετών
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ