Προσωπικό κλινικής

Η ιατρική ομάδα εσωτερικής και εξωτερικής νοσηλείας αποτελείται από έμπειρους ιατρούς διαφόρων πανεπιστημιακών κλινικών οι οποίο συνεργάζονται με το κέντρο αποκατάστασης
REHABILITATION CLINIC