Βίντεο από ISCOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BubwxpWOpp4&fbclid=IwAR0VqAb93nf5DAcPf2XbALNZmcfnJnPDeXMbvN5Vx65HuMJs3jXpsN2mtsI

 

 

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ