Διαχείριση & Προσαρμογή με ΚΝΜ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η επιβίωση των ασθενών με ΚΝΜ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες πλην όμως παραμένει κάτωθεν του φυσιολογικού. Το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών με ΚΝΜ τον πρώτο χρόνο μετά την κάκωση ανέρχεται στο 6,3%, το δεύτερο χρόνο στο 1,7% με επιπλέον πτώση του ποσοστού ακολούθως που φθάνει στο 1,2% ετησίως. Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου θνησιμότητας μετά την κάκωση αποτελούν η προχωρημένη ηλικία, το ανδρικό φύλο, η βία ως αιτία κάκωσης, το αν η βλάβη είναι πλήρης, το αν είναι αναπνευστικά εξαρτημένος και το αν έχει έμμεση ασφάλιση. 

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ

  • Επιπλοκές ουροποιητικού : μόνο 2.3% θανάτων
  • 2000% αύξηση προσδόκιμου, μόνο 30% στον υπόλοιπο πληθυσμό (τελευταία 50 έτη)
  • 85-90% φυσιολογικού (εξ. Επίπεδο και βαρύτητα βλάβης)
  • 1η αιτία θανάτου: επιπλοκές αναπνευστικού(τέτρα)/καρδιοπάθειες, καρκίνος (πάρα)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ