Εξατομικευμένο Πρόγραμμα – Στόχοι

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ

Ο καθορισμός των λειτουργικών ικανοτήτων των ατόμων με ΚΝΜ, είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για την οικογένειά του, το ιατρικό και θεραπευτικό προσωπικό και τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι λειτουργικές ικανότητες σε πλήρη ΚΝΜ, εξαρτώνται από το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης. Άτομα με βλάβη Α3-Α4 είναι πλήρως εξαρτημένα στις δραστηριότητες της καθημερινότητας (διατροφή, ένδυση, περιποίηση ενδυμάτων, ατομική υγιεινή), τις μεταφορές, και τη χρήση χειροκίνητου αμαξιδίου, ανεξάρτητα στη χρήση ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου και ανίκανα για οδήγηση.

Άτομα με βλάβη Α5 είναι πλήρως εξαρτημένα σε δραστηριότητες ένδυσης των κάτω άκρων και ατομικής υγιεινής, ενώ είναι ανεξάρτητα με προσαρμοστικό εξοπλισμό ή μερική βοήθεια από άλλα άτομα στις υπόλοιπες ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

Άτομα με βλάβη Α6 είναι ανεξάρτητα στην ένδυση των άνω άκρων και τη μεταφορά βάρους, ενώ απαιτούν προσαρμοστικό εξοπλισμό ή μερική βοήθεια στις ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

Άτομα με βλάβη Α7 είναι ανεξάρτητα στη διατροφή, την ένδυση των άνω άκρων και τη μεταφορά βάρους, ενώ απαιτούν προσαρμογές ή πολύ μικρή βοήθεια στις ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

Άτομα με βλάβη Α8-Θ1 είναι  ανεξάρτητα σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας πλην της ατομικής υγιεινής όπου μπορεί να απαιτούν προσαρμοστικό εξοπλισμό, ανεξάρτητα στις μεταφορές, τη μεταφορά βάρους και τη χρήση αμαξιδίου, ενώ μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο με προσαρμογές.

Άτομα με βλάβη Θ2-Θ10 είναι  ανεξάρτητα σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας,  ανεξάρτητα στις μεταφορές, τη μεταφορά βάρους και τη χρήση αμαξιδίου, μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο με προσαρμογές αλλά δεν έχουν λειτουργική βάδιση με τη χρήση ορθώσεων.

Άτομα με βλάβη Θ11-Ο2 είναι  ανεξάρτητα σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας, ανεξάρτητα στις μεταφορές, τη μεταφορά βάρους και τη χρήση αμαξιδίου, μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο με προσαρμογές και έχουν λειτουργική βάδιση με τη χρήση ορθώσεων εντός του σπιτιού.

Άτομα με βλάβη Ο3-Ι3 είναι  ανεξάρτητα σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας,  ανεξάρτητα στις μεταφορές, τη μεταφορά βάρους και τη χρήση αμαξιδίου, μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο με προσαρμογές ενώ έχουν λειτουργική και ανεξάρτητη βάδιση με τη χρήση ορθώσεων εντός και εκτός σπιτιού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ