Πρόγραμμα Άσκησης Άνω Άκρων – Βίντεο

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κινησιοθεραπευτικής Άσκησης που εξατομικεύεται κατά περίπτωση υπό τις οδηγίες Φυσιάτρου:

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ