Τρόπος Ζωής – Επίτευξη Ευεξίας

Πρόωρη γήρανση

 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και το μέγεθος της γήρανσης:
  • Ηλικία βλάβης
  • Bάρος
  • Συννοσηρότητα
  • Φύλο
  • Εθνικότητα
  • Επιτυχία προγράμματος αποκατάστασης
  • Κοινωνικοοικονομικοί πόροι
 • Στόχοι: Διατήρηση υγείας, μέγιστη λειτουργικότητα, ΠΖ
 • Σωρευτικό stress επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων καθημερινότητας
 • Στα άτομα με ΚΝΜ οι επιπτώσεις μικρών αλλαγών έχουν μεγάλη επίδραση στην ανεξαρτησία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
 • Εμφάνιση κόπωσης, πόνου, αδυναμίας, βλαβών αρθρώσεων→ επιβάρυνση κίνησης, μεταφορών, άρσης βαρών, ΔΚΖ
 • Σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπιση των αιτιών ↓ λειτουργικότητας
 • Κόπωση (προκαλούμενη από παρατεταμένη ακινητοποίηση) 61%
 • Νέος πόνος 36%
 • Νέα αδυναμία 31%
 • Πρώιμη πτώση λειτουργικότητας + ανάγκες βοήθειας:
  • ηλικία στην ΚΝΜ
  • επίπεδο ΚΝΜ
  • χρόνος από ΚΝΜ
 • Διάσωση νευρολογικής λειτουργίας: περισσότερες κακώσεις υπέρχρησης
 • Ατελείς βλάβες:
  • περισσότερη κόπωση,
  • πόνος
  • νέα μυϊκή αδυναμία
  • μειωμένη αντοχή

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ